Denní a týdenní stacionář, odlehčovací služba

V zařízení souhrnně nazvaném Stacionář Proboštov, ulice Kpt. Jaroše 50/3 nabízíme klientům 3 sociální služby: denní stacionář, týdenní stacionář a odlehčovací službu.

Služby v zařízení Stacionář jsou vhodné především pro osoby, které mají sníženou soběstačnost a vyžadují dlouhodobou pomoc druhé osoby.

Základním kritériem při poskytování služeb ve stacionáři je pro nás individuální přístup ke každému klientovi, ať už to je v umožnění jeho denního rytmu života dle zvyků a potřeb, nebo možnost výběru stravování. Stálý tým našich pracovnic a pracovníků zajišťuje hladký chod zařízení, které je rodinného typu.

Pro klienty ve stacionáři zajišťujeme různé aktivizační programy - individuální a skupinové cvičení kondice, trénink paměti, pomoc při individuálním trávení volného času atd. - vše dle potřeb klientů a možností jednotlivých služeb.

Služby poskytujeme za úhradu, dle zákona č. 108/2006Sb. o sociálních službách. Ceníky jednotlivých služeb včetně stravného je možné stáhnout dole na této stránce v "souborech ke stažení". Na uhradu služeb je možno využít příspěvek na péči, o který můžete zažádat na Úřadu práce ČR - informace a formulář žádosti ZDE

V rámci zvyšování kvality služeb iniciujeme pravidelná setkání a poskytujeme osobní konzultační hodiny pro blízké osoby klientů s vedoucí zařízení: úterý 09:30 - 18:00, každá 2. neděle v měsíci 15:00 - 16:30, nebo dle telefonické domluvy. Při nich je společně probírán celkový stav příbuzného, plán poskytované péče či potřebnou míru podpory a pomoci, podněty a požadavky k námi poskytované péči. 

Služby byly podpořeny Ústeckým krajem.

Základní informace o poskytovaných službách

Týdenní stacionář
 • Popis služby: Krátkodobé pobyty během všedních dnů bez víkendů formou ubytování s přespáním umožní klientovi, jehož situace vyžaduje pravidelnou pomoc, kterou nelze zajistit jinak, co nejdéle zůstat v přirozeném prostředí bez nutnosti jej natrvalo opustit. Služba si klade za cíl uživateli pomáhat se zajištěním jeho potřeb a vytvořit bezpečné a důstojné prostředí během pobytu ve službě. Takto odlehčuje pečujícím osobám, a tím jim umožňuje být ekonomicky aktivní.
 • Identifikátor služby: 1142741
 • Forma: Pobytová
 • Kapacita: 6 klientů
 • Provozní doba: Pondělí od 6:00 hod. až pátek do 20:00 hod.
 • Cílová skupina: Senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova choroba a jiné typy stařecké demence), osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním, tělesným a zdravotním postižením
 • Věková Kategorie klientů: Od 19 let
Denní stacionář
 • Popis služby: Jednodenní návštěvy zařízení umožní klientovi, jehož situace vyžaduje pravidelnou pomoc, kterou nelze zajistit jinak, co nejdéle zůstat v přirozeném prostředí bez nutnosti jej natrvalo opustit. Služba umožňuje trávit čas mimo domov ve společnosti. Služba si klade za cíl uživateli pomáhat se zajištěním jeho potřeb a vytvořit bezpečné a důstojné prostředí během návštěvy služby. Takto odlehčuje pečujícím osobám, a tím jim umožňuje žít v přirozeném rytmu týdne a být ekonomicky aktivní. 
 • Identifikátor služby: 8951412
 • Forma: Ambulantní
 • Kapacita: 10 klientů
 • Provozní doba: Pondělí až pátek 7:00 hod. - 17:00 hod.
 • Cílová skupina: Senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
 • Věková Kategorie klientů: Od 19 let
Odlehčovací služba
 • Popis služby: Pobyty v zařízení na dobu až 6 měsíců zajišťují potřebnou péči klientovi, jehož situace vyžaduje pravidelnou pomoc, kterou nelze zajistit jinak a bez které nemůže bezpečně zůstat v domácnosti sám. Služba pomáhá klientovi se zajištěním jeho potřeb a vytvořit bezpečné a důstojné prostředí během pobytu ve službě. Takto odlehčuje pečujícím osobám, poskytuje tak čas na oddych, rekonvalescenci nebo vyřizování osobních záležitostí. Služba pomáhá překlenout období, kdy pečující osoba není schopná zajistit péči klientovi z důvodu nemoci nebo potřeby dlouhodobého odpočinku, klient je po dlouhodobé hospitalizaci a nástup do jiné pobytové služby (např. domova pro seniory) není zatím možný.
 • Identifikátor služby: 4868271
 • Forma: Pobytová
 • Kapacita 8 klientů
 • Provozní doba: nepřetržitý pobyt až na dobu 6 měsíců
 • Cílová skupina: Senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova choroba a jiné typy stařecké demence), osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním, tělesným a zdravotním postižením
 • Věková Kategorie klientů: Od 19 let

Ceník služeb

Ceníky jednotlivých služeb včetně stravného je možné stáhnout dole na této stránce v "souborech ke stažení".

Reference našich klientů

Kontaktní osoby

Radana Lohwasserová, DiS. - vedoucí stacionáře, sociální pracovník, tel. +420 608 773 447; +420 417 536 190, e-mail: stacionar@seniorteplice.cz.

Martin Budek, DiS. - kontaktní osoba pro GDPR, tel. +420 773 982 144, e-mail: office@seniorteplice.cz.

Radana Lohwasserová, DiS.<br />vedoucí stacionáře<br />sociální pracovník<br />+420 608 773 447<br />stacionar@seniorteplice.cz
Radana Lohwasserová, DiS.
vedoucí stacionáře
sociální pracovník
+420 608 773 447
stacionar@seniorteplice.cz
Martin Budek, DiS.<br/>kontaktní osoba pro GDPR<br/>+420 773 982 144<br />office@seniorteplice.cz
Martin Budek, DiS.
kontaktní osoba pro GDPR
+420 773 982 144
office@seniorteplice.cz

Co je nového

KANAPE - výlet do muzea v Chomutově 31/03/2023

Přidáno: 29. 3. 2023 - 31. 3. 2023 v 08:50 hodin sraz na hlavním vlak. nadraží Teplice (odjezd vlaku 09:05 hod.) Návštěva muzea v Chomutově - prohlídka muzea a jeho expozic - návštěva kostel sv. Kateřiny - procházka po historickém centru města VSTUPNÉ - 70,-Kč + doprava dle tarifu DÚK   Těší se na vás Silva z Kanape!

Návštěvy ve stacionáři opět povoleny

Přidáno: 27. 3. 2023 - Od úterý 28. 3. 2023 jsou opět povoleny návštěvy v našem zařízení Stacionář v Proboštově. 

Zákaz návštěv ve stacionáři

Přidáno: 21. 3. 2023 - ZÁKAZ NÁVŠTĚV VE STACIONÁŘI Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje jsou od 21.03.2023 do odvolání zakázány veškeré návštěvy v našem zařízení. Důvodem je snížení rizik při výskytu respiračního onemocnění. Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme na tel. čísle 608 773 447. Děkujeme…