Změna v režimu návštěv stacionáře

Od 24. května 2021 jsou změny návštěv v našem zařízení Stacionář Proboštov.

Odložte návštěvu při sebemenší změně Vašeho zdravotního stavu! S ohledem na ohroženou skupinu uživatelů a plynulého personálního zajištění stacionáře je naším cílem omezit možnost rizikových kontaktů nikoli však kontakt s Vašimi blízkými.

V souladu s nařízením MZ proto vydáváme následující pravidla pro průběh Vašich návštěv, s jejichž splněním Vám budeme nápomocni.

Návštěva může proběhnout v případě:

1) že si provedete vlastní donesený antigenní test za přítomnosti personálu s negativním výsledkem,

  • na návštěvu se prosím předem objednejte na čísle 608 773 447,
  • pozitivně testovaná osoby nemůže návštěvu uskutečnit a kontaktuje svého praktického lékaře s informací o výsledku testu,

2) že jste v 180 dnech před návštěvou prodělali onemocnění COVID-19 - nutné doložit písemné potvrzení od lékaře,

  • na návštěvu se prosím předem objednejte na čísle 608 773 447,

3) nebo na odběrovém místě jste absolvovali test (vyšetření RT-PCR nebo POC antigenní test) s negativním výsledkem starším méně jak 72 hodin (=antigenní) či 7 dní (=PCR) před návštěvou - nutné doložit výsledek

  • na návštěvu se prosím předem objedenejte na čísle 608 773 447,
  • pozitivně testovaná osoby nemůže návštěvu uskutečnit a kontaktuje svého praktického lékaře s informací o výsledku testu,

4) že jste 14 dní po druhé dávce očkování proti onemocnění COVID-19 - nutné doložit kopii vystaveného certifikátu MZ ČR o provedeném očkování

  • na návštěvu se prosím předem objednejte na čísle 608 773 447.

 

Dále je potřeba pro všechny návštěvy dodržet tato pravidla:

- Při pobytu v zařízení musíte mít vlastní nový nepoužitý respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.  Nasadíte si jednorázové návleky, které jsou k dispozici u vchodu. Při vstupu si vydezinfikujte ruce dezinfekcí. Případně použijte rukavice.

- Při vstupu vyplňte dotazník a bude vám bezdotykově změřena teplota. Při nevyplnění dotazníku, teplotě nad 37°C nebo při pozitivním výsledku testu nemůže návštěva bohužel proběhnout. /Vyplněné údaje v těchto dotaznících jsou shromažďovány za účelem oprávněného zájmu poskytovatele sociálních služeb, pro splnění zákonné povinnosti./

- Navštěvujte své blízké po jednom, maximálně po dvou osobách v jedné návštěvě.

- Návštěva probíhá v předem domluveném čase, trvá maximálně 30 minut bude probíhat venku na terase zařízení.

 

- V případě jakýchkoli otázek, se obraťte na vedoucí stacionáře na čísle 608 773 447.

 

Děkujeme Vám za ohleduplnost, pochopení a dodržení těchto pravidel.

Co je nového

KANAPE - prohlídka Štoly sv. Martina 01/06/2022

Přidáno: 27. 6. 2022 - "Do hlubin země" 01. 07. 2022 v 09:50 hodin sraz na Benešově náměstí u České spořitelny v Teplicích Štola sv. Martina v Horní Krupce  - doprava autobusem 484 do Krupky odjíždí z vrchní zastávky v ul. 28. října v 10:08 hod.  - komentovaná prohlídka celé šachty Prohlídka je se vstupem do štoly za 80,…

KANAPE - prohlídka kostela sv. Křtitele 03/06/2022

Přidáno: 25. 5. 2022 - "Do nebe až k oblakům" 03. 06. 2022 v 09:30 hodin. Kostel sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí Sraz u Morového sloup v Teplicích - prohlídka věže, zvonice, kúru, varhan - ukázka varhanní hudby - prohlídka sakristie, prostoru za oltařem, liturgického náčiní - prohlídka hrobky Clary-Aldringenů Prohlí…

KANAPE - taneční odpoledne 26/05/2022

Přidáno: 24. 5. 2022 - Taneční odpoledne v Kanapi 26. 05. 2022 v 13:00 hodina k tanci i zábavě hraje pan Oldřich Holub KANAPE - Lípová 2881, Teplice Vstup: zdarma, možno zakoupit občerstvení Těší se na vás Silva z Kanape!