Změna v režimu návštěv stacionáře

Od 24. května 2021 jsou změny návštěv v našem zařízení Stacionář Proboštov.

Odložte návštěvu při sebemenší změně Vašeho zdravotního stavu! S ohledem na ohroženou skupinu uživatelů a plynulého personálního zajištění stacionáře je naším cílem omezit možnost rizikových kontaktů nikoli však kontakt s Vašimi blízkými.

V souladu s nařízením MZ proto vydáváme následující pravidla pro průběh Vašich návštěv, s jejichž splněním Vám budeme nápomocni.

Návštěva může proběhnout v případě:

1) že si provedete vlastní donesený antigenní test za přítomnosti personálu s negativním výsledkem,

  • na návštěvu se prosím předem objednejte na čísle 608 773 447,
  • pozitivně testovaná osoby nemůže návštěvu uskutečnit a kontaktuje svého praktického lékaře s informací o výsledku testu,

2) že jste v 180 dnech před návštěvou prodělali onemocnění COVID-19 - nutné doložit písemné potvrzení od lékaře,

  • na návštěvu se prosím předem objednejte na čísle 608 773 447,

3) nebo na odběrovém místě jste absolvovali test (vyšetření RT-PCR nebo POC antigenní test) s negativním výsledkem starším méně jak 72 hodin (=antigenní) či 7 dní (=PCR) před návštěvou - nutné doložit výsledek

  • na návštěvu se prosím předem objedenejte na čísle 608 773 447,
  • pozitivně testovaná osoby nemůže návštěvu uskutečnit a kontaktuje svého praktického lékaře s informací o výsledku testu,

4) že jste 14 dní po druhé dávce očkování proti onemocnění COVID-19 - nutné doložit kopii vystaveného certifikátu MZ ČR o provedeném očkování

  • na návštěvu se prosím předem objednejte na čísle 608 773 447.

 

Dále je potřeba pro všechny návštěvy dodržet tato pravidla:

- Při pobytu v zařízení musíte mít vlastní nový nepoužitý respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.  Nasadíte si jednorázové návleky, které jsou k dispozici u vchodu. Při vstupu si vydezinfikujte ruce dezinfekcí. Případně použijte rukavice.

- Při vstupu vyplňte dotazník a bude vám bezdotykově změřena teplota. Při nevyplnění dotazníku, teplotě nad 37°C nebo při pozitivním výsledku testu nemůže návštěva bohužel proběhnout. /Vyplněné údaje v těchto dotaznících jsou shromažďovány za účelem oprávněného zájmu poskytovatele sociálních služeb, pro splnění zákonné povinnosti./

- Navštěvujte své blízké po jednom, maximálně po dvou osobách v jedné návštěvě.

- Návštěva probíhá v předem domluveném čase, trvá maximálně 30 minut bude probíhat venku na terase zařízení.

 

- V případě jakýchkoli otázek, se obraťte na vedoucí stacionáře na čísle 608 773 447.

 

Děkujeme Vám za ohleduplnost, pochopení a dodržení těchto pravidel.

Co je nového

Jazykové kurzy od září

Přidáno: 14. 7. 2021 - Pravidelně se vypravte z domova do společnosti, procvičte své schopnosti a hlavně zlepšete svojí znalost jazyků! ANGLIČTINA - NĚMČINA / ZAČÁTEČNÍCÍ - STŘEDNĚ POKROČILÍ - POKROČILÍ Od září budou probíhat jazykové kurzy pod vedením odborných lektorů v Denním centru Kanape (Lípová 2880),  kam se již ny…

Kanape se na vás už těší

Přidáno: 27. 5. 2021 - Naše Denní centrum KANAPE se na vás již těší a bude fungovat i přes celé léto! Přes celé léto je možné navštívit naše pravidelné týdenní aktivity. Tématické programy a jazykové kurzy z technických důvodů neprobíhají.  S ohledem na ohroženou skupinu, do které uživatelé centra patří, je naším cílem za…

Změna v režimu návštěv stacionáře

Přidáno: 27. 5. 2021 - Od 24. května 2021 jsou změny návštěv v našem zařízení Stacionář Proboštov. Odložte návštěvu při sebemenší změně Vašeho zdravotního stavu! S ohledem na ohroženou skupinu uživatelů a plynulého personálního zajištění stacionáře je naším cílem omezit možnost rizikových kontaktů nikoli však kontakt s Va…