Povoleny výjimky ze zákazu návštěv ve stacionáři od 29/03/2021

Od 29. března 2021 jsou povoleny výjimky ze zákázu návštěv v našem zařízení Stacionář Proboštov.

Odložte návštěvu při sebemenší změně Vašeho zdravotního stavu! S ohledem na ohroženou skupinu uživatelů a plynulého personálního zajištění stacionáře je naším cílem omezit možnost rizikových kontaktů nikoli však kontakt s Vašimi blízkými.

V souladu s nařízením MZ proto vydáváme následující pravidla pro průběh Vašich návštěv, s jejichž splněním Vám budeme nápomocni.

Návštěva může proběhnout v případě:

1) že jste v 90 dnech před návštěvou prodělali onemocnění COVID-19 - nutné doložit písemné potvrzení od lékaře,

  • na návštěvu se prosím předem objednejte na čísle 608 773 447,

2) nebo na odběrovém místě jste absolvovali test (vyšetření RT-PCR nebo POC antigenní test) s negativním výsledkem starším méně jak 48 hodin před návštěvou - nutné doložit výsledek

  • na návštěvu se prosím předem objedenejte na čísle 608 773 447,
  • pozitivně testovaná osoby nemůže návštěvu uskutečnit a kontaktuje svého praktického lékaře s informací o výsledku testu,

3) že jste 14 dní po druhé dávce očkování proti onemocnění COVID-19 - nutné doložit kopii vystaveného certifikátu MZ ČR o provedeném očkování

  • na návštěvu se prosím předem objednejte na čísle 608 773 447.

 

Dále je potřeba pro všechny návštěvy dodržet tato pravidla:

- Při pobytu v zařízení musíte mít vlastní nový nepoužitý respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.  Nasadíte si jednorázové návleky, které jsou k dispozici u vchodu. Při vstupu si vydezinfikujte ruce dezinfekcí. Případně použijte rukavice.

- Při vstupu vyplňte dotazník a bude vám bezdotykově změřena teplota. Při nevyplnění dotazníku, teplotě nad 37°C nebo při pozitivním výsledku testu nemůže návštěva bohužel proběhnout. /Vyplněné údaje v těchto dotaznících jsou shromažďovány za účelem oprávněného zájmu poskytovatele sociálních služeb, pro splnění zákonné povinnosti./

- Navštěvujte své blízké po jednom, maximálně po dvou osobách v jedné návštěvě.

- Návštěva probíhá v předem domluveném čase, trvá maximálně 30 minut bude probíhat venku na terase zařízení.

 

- V případě jakýchkoli otázek, se obraťte na vedoucí stacionáře na čísle 608 773 447.

 

Děkujeme Vám za ohleduplnost, pochopení a dodržení těchto pravidel.

Co je nového

Povoleny výjimky ze zákazu návštěv ve stacionáři od 29/03/2021

Přidáno: 29. 3. 2021 - Od 29. března 2021 jsou povoleny výjimky ze zákázu návštěv v našem zařízení Stacionář Proboštov. Odložte návštěvu při sebemenší změně Vašeho zdravotního stavu! S ohledem na ohroženou skupinu uživatelů a plynulého personálního zajištění stacionáře je naším cílem omezit možnost rizikových kontaktů nik…

Nové ceníky na služby ve stacionáři od 3/2021

Přidáno: 15. 3. 2021 - Od 1. března 2021 měníme výši úhrad u služeb denní stacionář, týdenní stacionář a odlehčovací služba. Jejich nové ceníky si můžete stáhnout a prohlédnout ZDE - dole na stránce záložky Stacionář. V případě dotazů neváhejte kontaktovat vedoucí zařízení paní Radanu Lohwasserovou na čísle 608 773 447. 

PF 2021

Přidáno: 31. 12. 2020 - PŘEJE VÁM ROK 2021 PLNÝ NADĚJE! Letošní rok byl neobvyklý a pro mnohé velmi těžký. Naše přání a díky patří vám všem, a zvláště těm, kteří nás podporujete, pomáháte nám, stejně jako i my se snažíme pomáhat a přinášet naději do životů lidí, kteří ji kvůli těžkostem a starostem stáří či nemoci na okam…