Povoleny výjimky ze zákazu návštěv ve stacionáři od 29/03/2021

Od 29. března 2021 jsou povoleny výjimky ze zákázu návštěv v našem zařízení Stacionář Proboštov.

Odložte návštěvu při sebemenší změně Vašeho zdravotního stavu! S ohledem na ohroženou skupinu uživatelů a plynulého personálního zajištění stacionáře je naším cílem omezit možnost rizikových kontaktů nikoli však kontakt s Vašimi blízkými.

V souladu s nařízením MZ proto vydáváme následující pravidla pro průběh Vašich návštěv, s jejichž splněním Vám budeme nápomocni.

Návštěva může proběhnout v případě:

1) že jste v 90 dnech před návštěvou prodělali onemocnění COVID-19 - nutné doložit písemné potvrzení od lékaře,

  • na návštěvu se prosím předem objednejte na čísle 608 773 447,

2) nebo na odběrovém místě jste absolvovali test (vyšetření RT-PCR nebo POC antigenní test) s negativním výsledkem starším méně jak 48 hodin před návštěvou - nutné doložit výsledek

  • na návštěvu se prosím předem objedenejte na čísle 608 773 447,
  • pozitivně testovaná osoby nemůže návštěvu uskutečnit a kontaktuje svého praktického lékaře s informací o výsledku testu,

3) že jste 14 dní po druhé dávce očkování proti onemocnění COVID-19 - nutné doložit kopii vystaveného certifikátu MZ ČR o provedeném očkování

  • na návštěvu se prosím předem objednejte na čísle 608 773 447.

 

Dále je potřeba pro všechny návštěvy dodržet tato pravidla:

- Při pobytu v zařízení musíte mít vlastní nový nepoužitý respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.  Nasadíte si jednorázové návleky, které jsou k dispozici u vchodu. Při vstupu si vydezinfikujte ruce dezinfekcí. Případně použijte rukavice.

- Při vstupu vyplňte dotazník a bude vám bezdotykově změřena teplota. Při nevyplnění dotazníku, teplotě nad 37°C nebo při pozitivním výsledku testu nemůže návštěva bohužel proběhnout. /Vyplněné údaje v těchto dotaznících jsou shromažďovány za účelem oprávněného zájmu poskytovatele sociálních služeb, pro splnění zákonné povinnosti./

- Navštěvujte své blízké po jednom, maximálně po dvou osobách v jedné návštěvě.

- Návštěva probíhá v předem domluveném čase, trvá maximálně 30 minut bude probíhat venku na terase zařízení.

 

- V případě jakýchkoli otázek, se obraťte na vedoucí stacionáře na čísle 608 773 447.

 

Děkujeme Vám za ohleduplnost, pochopení a dodržení těchto pravidel.

Co je nového

Děkujeme Elpidě a Amazonu

Přidáno: 11. 1. 2022 - DĚKUJEME ZA VÁNOČNÍ DÁRKY PRO NAŠE KLIENTY Rádi bychom poděkovali organizaci Elpida zaměřená na pomoc seniorům a aktivní stárnutí, že pro naše klienty, kteří nemohou být se svými rodinami, dodali vánoční balíčky, aby měli radost u vánočního stromečku, a to jak pro ty, kteří jsou ve stacionáři tak i…

Prohlídka kostela svaté Alžběty 21/10/2021

Přidáno: 14. 10. 2021 - Prohlídka kostela sv. Alžběty Uherské v Teplicích ve čtvrtek 21. 10. 2020 od 09:00 hod. před Denním centrem Kanape (Lípová 2881, Teplice) Zveme Vás prohlídku zajímavého kostela sv. Alžběty (Zeyerovo nám., Teplice) - stručná historie kostela a života patronky - prohlídka věže a všech prostor kostela…

Poznáváme Teplice a okolí - nová aktivita v Kanapi 23/09/2021

Přidáno: 17. 9. 2021 - Denní centrum KANAPE - Senior Teplice, z. s. vás zve ve ČTVRTEK 23. 09. od 09:00 hodin na 1. poznávací procházku v rámci   „Poznáváme Teplice a okolí“ aneb seznámení s naším městem jinak   V rámci pravidelných čtvrtečních výletů budeme společně objevovat krásy města a jeho okolí. Procházky slouží n…